About me

        
[ab.jpg]                     
                     -<(My Biodata)>-

Nama      : Muhammad Fadhli Ihsan
Panggilan : Ihsan
Tetala     : Pekanbaru, 3 september 1994
Gender    : Laki-laki
Alamat    : Jl. Tiung No. 12 Sukajadi, Pekanbaru, Riau
Pendidikan
                SDN 022 Arindo II kampar
                MTs Dar-El Hikmah Pekanbaru               
                MAN 2 Model Pekanbaru
                UIN-SUSKA Riau - Teknik Informatika (Berlangsung)
Kontak   
                E-Mail :   Fadhly.ihsan@gmail.com
Motto      : Do’a
                    Usaha
                Ikhlas
                Tawakkal
Cita-cita  : Pengusaha IT, Programmer, Menjadi Pakar SEO seperti                     Pak Ali Akbar,
                Sukses Dunia Akhirat. 

Wanita Idaman: Cantik luar dalam, baik, saling mengerti dan menerima apa adanya, berbakti kepada suami dan orangtua, yang terpenting sholehah serta kuat dalam agama nya. :)